Hc Jičín uspořádal, na podkladě celorepublikové akce DEN HOKEJE, její další pokračování a opět vydařené. Celkem 37 nových zájemců o lední hokej si přišlo v doprovodu rodičů či prarodičů, vyslechnout ucelené informace o tom, proč je sport obecně prospěšný (v tomto případě lední hokej) a žádoucí pro naší nejmladší generaci. Poté si děti hned na ledě vyzkoušely, co to obnáší v praxi.  

Alfou a omegou přednášky pro rodiče bylo zdůvodnění, proč je pohyb pro malé děti prospěšný, proč by měly dělat v mládí více sportů a ne se nechat přemluvit k škodlivé specializaci. U předškolních a školních dětí je vše pochopitelně především o obětavosti rodičů a prarodičů, kteří chtějí, aby se pohyb stal pro jejich ratolesti životním návykem, aby se naučily systematicky pracovat v kolektivu, usilovat o vítězství, přijmout porážku. Český svaz ledního hokeje, který tuto celonárodní akci inicioval a podporuje, byl tentokrát v Jičíně zastoupen, a oddíl to považuje za velkou poctu, šéftrenérem českého svazu ledního hokeje Slavomírem Lenerem. Malí zájemci o hokej sice nevěděli, že k nim mluví držitel jediné zlaté olympijské medaile, kterou kdy ČR v hokeji vyhrála, ale rodiče osobní přítomnost takové kapacity ocenili. Pan Lener označil jičínský zimní stadion za jeden z nejhezčích v ČR a HC Jičín, soudě podle výsledků práce s dětmi, jako úspěšný oddíl. Pro mnohé možná nečekané bylo i jeho doporučení, aby rodiče nejmladších dětí využívali dostatečně kvalitně fungujícího domácího oddílu a zbytečně neztráceli čas (cesta atd.) vidinami, aby jejich děti hrály odmala přímo v extraligových apod. oddílech.   

Časy se mění. Jičín si postupně buduje své hokejové renomé. Své děti tu nechali sbírat první hokejové zkušenosti hráči jako Jaroslav Nedvěd, za muže hraje slavný hráč Václav Pletka a Slavomíru Lenerovi stojí, při jeho vytíženosti, přijet na obrátku podpořit rozvoj ledního hokeje až do Jičína. Pro HC Jičín je to pochopitelně závazek do budoucna.

Ing. Novotný, HC Jičín.