Z důvodů šíření koronavirové epidemie se rušila spousta utkání, nejen ta hokejová, ale i ve spoustě dalších sportů došlo k omezení. Rozhodli jsme se, že pro vás přineseme pohled do zákulisí jednotlivých týmů, které fungují pod značkou HC Jičín. Nejprve se podíváme na mládežnické kategorie, abychom se přes ženy dostali k mužům. Začínáme tedy mládeží.

Jak funguje mládež v Jičíně, kolik hráčů je registrovaných v našem klubu nebo jak probíhají tréninky. To vše shrnul hlavní trenér mládeže Jiří Maryška. V dalším článku se budete moci seznámit s hodnocením od jednotlivých trenérů mládežnických kategorií.

V současné době máme v klubu zaregistrováno téměř 90 dětí v 6 týmech aktivně hrajících soutěž královéhradeckého a libereckého kraje  (2. , 3. , 4. , 5.třída, MŽ, SŽ)

Spolupracujeme s pěti mateřskými školkami z Jičína, což představovalo v této sezoně 165 na bruslích začínajících dětí.

Na středeční veřejnou Školu bruslení chodilo v průměru 30 dětí...... celkem přišlo pod vedením trenérů bruslit 412 účastníků. Každý pátek se na Hokejové Škole bruslení (20 lekcí) připravovalo 8-10 dětí.

Všechny tyto děti a hráče vedla dobrá a obětavá parta deseti aktivních trenérů s platnou licencí. Jejich práce není snadná, ve svém volné čase se věnují nejen dětem na ledě, ale i mimo led a patří jim za to velký obdiv a dík. Pro zajímavost uvedu, že za uplynulou sezonu trenéři se svými asistenty odtrénovali a odkoučovali neuvěřitelných 2 062 hodin. 

Tréninky mají dobře připravené, pestré i zábavné a výsledkem toho jsou spokojení malý i větší hokejisté.

Trenéři čerpají inspiraci z různých zdrojů ať už internetu nebo literatury a sami se tím i stále sebevzdělávají.

Vedení všech týmů a komunikace s rodiči, která je nezbytnou součástí trenérské práce, byla bez vážnějších komplikací. Občas to sice zpočátku skřípalo při přelévání mladších hráčů do starší kategorie, časem se to ale zaběhlo a funguje to už dobře.

Zavedli jsme nové trendy: Každé úterý měli hráči v této sezoně poprvé možnost chodit na tzv. Open Ice, kde si pod dohledem trenérů mohli volně sami zkoušet své věci nebo si jen tak volně bruslit. Velmi se to osvědčilo a hráči to uvítali s nadšením. Rozšířili se tréninky o ranní ledy, kterých se účastnilo sice méně hráčů, ale o to více času na ně trenéři měli a mohli se věnovat individuálním činnostem.

V kategoriích přípravky trenéři zavedli i pravidelnou suchou přípravu a to i ve stísněných prostorách ZS na chodbách.

Zde musím za klub poděkovat sponzorovi p.Beranovi za nakoupení mnoha pomůcek, které se při této přípravě využívají.

Zavedla se páteční Hokejová škola bruslení  kam chodilo jak jsem již uvedl, pravidelně cca 10 malých hokejistů, kteří se zdokonalovali ve svých dovednostech a připravovali se na svoji dětskou hokejovou kariéru.

Sezonu hodnotím jako úspěšnou, Podařilo se zdigitalizovat systém registrací, zápasů a zápisů o utkáních, nově sestavit a zaregistrovat celé družstvo nejmladší přípravky, uspořádat pro veřejnost dvě náborové akce "Pojd hrát hokej" a mnoho dalších věcí s tím souvisejících. Výsledky, ačkoliv nejsou zvláště v nejmladších kategoriích tak důležité, ukázali, že jsme konkurence schopni v krajských soutěžích a to napříč všemi kategoriemi.

Co je ale pro nás trenéry v malém klubu nejdůležitější......, že hráči, holky a kluci chodí na tréninky a zápasy s úsměvem na tváři a natěšeně. To je ta největší odměna pro nás všechny, kteří se jim věnujeme.

Co nás dál čeká: Jelikož nám šíření nákazy koronaviru sezonu ukončilo předčasně, musíme nyní přečkat dobu omezení a pracovat na sobě individuálně doma. Hned jak to všechno pomine, začneme se připravovat na další sezonu týmově. Nově složíme družstva podle ročníků a výkonosti hráčů a spustíme tak zvanou  letní suchou přípravu ať už na ploše zimního stadionu nebo na venkovních hřištích. Chystá si i plno mimosportovních akcí jako jsou výlety pěšky nebo na kole, táboření v přírodě, posezení u táboráku atd..

Na konci srpna pak proběhne třídenní soustředění již na jičínském ledě.

Závěrem musím vyzdvihnout pomoc mnoha dobrovolných tatínků, dědečků a také hráčů z áčka, která byla přínosem jak ve ŠB tak při pravidelném kruhovém tréninku žáků. Dále chci poděkovat za bezproblémový průběh bruslení pro MŠ pod vedením trenéra M.Pokorného a jeho asistentů.

V neposlední řadě patří velký dík rodičům, kteří své děti obětavě vedou ke sportování, Výkonnému výboru hokejového klubu za podporu mládežnické sekce, již zmíněným trenérům a samozřejmě všem hráčům za reprezentaci města Jičína. Díky a hodně zdraví všem.

Jiří Maryška hlavní trenér mládeže HC Jičín.