Sportovní zařízení města Jičín reagují na oznámení bezpečnostních opatření vlády České republiky proti šíření koronaviru a tímto informují své návštěvníky o provozech svých zařízení. Všechna naše opatření a postupy jsou platné od 10.3.2020. Žádáme každého návštěvníka a sportovce, pokud se necítí zcela zdráv, aby byl ohleduplný nejen k sobě, ale i ke svému okolí a nevstupoval do zařízení SZMJ.

Stejně tak prosíme o toto osoby, které v nedávné době navštívili Itálii či jiné oblasti zasažené koronavirem či se pohybovali v kontaktu s lidmi, kteří v těchto oblastech byli. Stejně tak prosíme o zvýšení hygieny každého návštěvníka a sportovce. 

Zimní stadion: - Zrušeno bruslení ZŠ a SŠ v návaznosti na uzavření těchto škol. - Bruslení MŠ probíhá dle rozvrhu. - Zápasový i tréninkový proces může proběhnout za stejných podmínek a doporučení jako ve sportovním areálu, tedy bez diváku apod. - Veřejné bruslení prozatím proběhne dle rozvrhu s omezením maximálního počtu osob na 100. Toto bude kontrolováno pracovníky SZMJ.